قیمت سپراتور و جداکننده مغناطیسی

هزینه استفاده از سپراتور و جداکننده مغناطیسی نیز بسیار مناسب است. این تجهیز قیمت مناسبی دارد و با توجه به سرعت و کارایی بالا در جداسازی مواد معدنی، به طور کلی هزینه‌های معدن‌کاری را کاهش می‌دهد.